Nyheter

Du som jobbar inom vården vet hur långa och stressiga skiften kan vara. Det är tufft att ständigt vara på fötterna under långa arbetspass, jobba alla helgdagar och missa många stora familjesammankomster. Tyvärr är detta ofta en del av arbetet. Så behöver det dock inte vara om du tar anställning via ett bemanningsföretag som sjuksköterska.

Du behöver nämligen inte vara en martyr som offrar en stor del av ditt privatliv för din karriär. Tvärtom kan du många gånger få det bästa av bägge världar genom att bli konsultsjuksköterska. Du kan bryta dig fri från de vanliga mönstren kopplade till skiftgång och få tillbaka balansen mellan jobbet och privatlivet. Detta genom att samarbeta med ett bemanningsföretag. Här berättar vi mer om hur detta är möjligt!

3 fördelar med att jobba för ett bemanningsföretag som sjuksköterska

Till de främsta fördelarna med detta upplägg hör att att du får:

  • Bättre betalt. När du jobbar för ett bemanningsföretag som sjuksköterska får du ofta bättre betalt än de fast anställda sjuksköterskorna på din arbetsplats. Detta beror bland annat på att bemanningsföretaget sköter förhandlingen med din uppdragsgivare och att detta visar sig i ditt egna lönekuvert. Du får helt enkelt en mer rimlig ersättning för ditt arbete och kan fokusera mer på att tillhandahålla en högkvalitativ vård.
  • En ökad flexibilitet. Som konsultsjuksköterska får du en större flexibilitet när det kommer till var och när du ska jobba. Detta är en enorm fördel som det för med sig att samarbeta med ett bemanningsföretag. Framför allt kan du själv bestämma hur många timmar du vill jobba per dag samt huruvida du vill få till stånd ett miljöombyte. Det finns många uppdragsgivare runt om i Sverige som är i behov av din kompetens och det finns därmed många möjligheter för dig att välja bland.
  • Möjlighet att utvecklas. Ännu ett gott skäl att jobba för ett bemanningsföretag som sjuksköterska är att du får goda möjligheter att utvecklas. Bemanningsföretag erbjuder dig möjlighet till vidareutveckling i form av kompetensutveckling och fortbildning. Därmed kan du stärka dina aktier på arbetsmarknaden samtidigt som du jobbar på och får bra betalt för ditt arbete.