Självtester

Information om självtest

Ett självtest för klamydia går till så att män får lämna ett urinprov och kvinnor ett prov från slidan. Innan man ska lämna urinprov så ska man inte kissa två timmar innan man gör självtestet. När man beställer ett självtest så brukar ett förfrankerat och adresserat kuvert till laboratoriet ingå, hit skickar du ditt urin- eller slidprov. Du får också en personlig kod som är kopplat till ditt självtest. När provresultatet är klart efter cirka tio dagar får du ett meddelande via email och du kan enkelt skriva in din kod på en speciell hemsida för att få ditt provsvar på självtestet.

Om mitt självtest är positivt?

Om ditt självtest skulle visa sig vara positivt så får du alltid information om var du ska vända dig. Det kan till exempel röra sig om en vårdcentral eller barnmorskemottagning. Du bokar enkelt tid med en doktor eller barnmorska och med hjälp av din personliga kod kan de se att du lämnat ett positivt självtest. För att behandla klamydia får du äta penicillin i en vecka, ibland något längre. Både läkarbesök och behandling med antibiotika är gratis. När du har fått ett positivt självtest är det viktigt att din partner också gör ett självtest och eventuellt genomför behandling.

Vem kan behöva göra ett självtest?

Klamydia är en mycket vanlig infektion och alla som har samlag utan kondom riskerar att bli smittade. Om man har samlag utan kondom kommer slemhinnorna i kontakt med varandra och man riskerar att föra vidare klamydiabakterierna. Man kan även bli smittad vid oralsex men klamydia smittar inte via toaletter eller handdukar. En mamma kan smitta sitt barn vid förlossningen om hon har klamydia. Alla personer som har haft oskyddat samlag kan därför behöva göra ett självtest för att få veta om man blivit smittad eller inte.

Jag har inga symptom, bör jag ändå göra ett självtest?

Klamydia är en lömsk sjukdom och de flesta som bär på bakterien har inga symtom alls. Det innebär att man kan föra smittan vidare, helt ovetandes om att man har klamydia. De som drabbas av symtom kan få flytningar och känna sveda när man går på toaletten. Om man får symtom så uppstår de ofta några veckor efter smittotillfället. Därför ska man alltid göra ett självtest för klamydia när man har varit i en situation där man kan ha blivit smittad. Självtest är enkelt att göra och i många län är de helt gratis.